Dit is onze organisatie

Wonen Limburg beheert 25.000 woningen en maatschappelijk vastgoed in Limburg en heeft ruim 275 medewerkers. Ons hoofdkantoor staat in Roermond, daarnaast vindt u door heel Limburg buurtwinkels waar u eenvoudig terecht kunt. Zodat wij gemakkelijk tegemoet kunnen komen aan uw wensen rondom huisvesting.

 • Welkom bij Wonen Limburg

  "Bij Wonen Limburg voel je je altijd thuis"


 • Hier staan we voor

  Wonen Limburg wil vooruit en haar bijdrage leveren aan de samenleving. Voor de groep mensen die ons écht nodig heeft, willen we er zijn en de goede dingen nog beter doen. We werken hierin met u samen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. En nodigen u van harte uit om hetzelfde te doen.

 • Organisatieschema Wonen Limburg nov 2017

  Organisatieschema Wonen Limburg nov 2017

 • De Raad van Commissarissen en het Bestuur

  "Toezicht, belangenbehartiging en advies goed geregeld"
  De Raad van Commissarissen (RvC) is toezichthouder, raadgever en belangenbehartiger voor het bestuur van de organisatie. Bij Wonen Limburg doen we hier niet geheimzinnig over. Wij geven u graag inzicht in de gang van zaken.

 • De stem van medewerkers telt!

  We hebben een Raad van Medezeggenschap: "De mening en ideeën van onze medewerkers doen ertoe"

 • Onze cijfers

 • Onze regels inzichtelijk

  Onze organisatie heeft een maatschappelijke taak en daarmee een bijzondere verantwoordelijkheid. Om voor iedereen inzichtelijk te maken hoe we met die verantwoordelijkheid omgaan, hebben we beleidsnotities en gedragscodes opgesteld.

 • Voor ons visitatierapport 2012 - 2015 krijgen we een 7,5

  25 april 2018

  Iedere 4 jaar wordt iedere woningcorporatie in Nederland gevisiteerd. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van de corporatie beoordeeld. Dit wordt gedaan op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, ambities, het vermogen en de Governance Code. Zo leggen corporaties verantwoording af en kunnen zij hun prestaties verbeteren. In de 1e helft van 2016 vond onze 2e visitatie plaats.

Uitgelicht

Zoeken