Wonen Limburg: flexibel en stabiel

esther

Ook in 2016 wisten we goede resultaten te boeken. Het onlangs gepubliceerde jaarverslag over 2016 laat zien dat de bedrijfslasten verder gezakt zijn, de investeringen in duurzaamheid toegenomen zijn en de huurverhoging voor huurders opnieuw beperkt is gebleven.

2016


Volgens onze bestuurders Ger Peeters en Wim Hazeu was 2016 een jaar waarin we hebben laten zien flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving. Zoals de snelle plaatsing van tijdelijke woningen voor woonurgenten, het huisvesten van statushouders en het geschikt maken van woningen voor mensen die graag langer zelfstandig thuis willen wonen. Ger Peeters: 'Daarnaast zijn we een financieel gezonde organisatie en bieden we stabiliteit door de betaalbaarheid van de woningen te bewaken en waar nodig de huren voor mensen met recht op huurtoeslag te verlagen via het zogenaamde tweehurenbeleid.'

Feiten & cijfers
Ons woningbezit groeide in 2016 met 231 huizen naar 26.076 huizen. 12% van de woningen die het afgelopen jaar vrijkwamen werden verhuurd aan statushouders; 608 nieuwkomers vonden daarmee een thuis in totaal 258 huizen. Aan onderhoud gaven we in totaal € 31,5 miljoen uit. Verder werden 866 huizen energetisch verbeterd naar gemiddeld energielabel B. Bovendien brachten we op 412 huizen zonnepanelen aan via het Limburgse corporatieproject Zonnig-Limburg. De woonlasten voor de huurders zijn door deze maatregelen behoorlijk verlaagd. Aandacht voor de woonlasten hadden we ook bij de jaarlijkse huurverhoging. Deze bedroeg 1% voor huurders met een laag inkomen (< € 34.678,-) en middeninkomen (< € 44.360) en 4% voor huurders met een hoog inkomen (> € 44.360).

Een positief jaarresultaat
In 2016 behaalde Wonen Limburg een netto resultaat van € 146,4 miljoen positief. Dat is fors meer dan het negatieve resultaat van € 42,8 miljoen vorig jaar. Wim Hazeu legt uit: 'Vanaf dit jaar waarderen alle woningcorporaties hun vastgoed in exploitatie op marktwaarde in verhuurde staat. Deze manier van waarderen, die Wonen Limburg overigens vorig jaar ook al toepaste, brengt met zich mee dat veranderingen in waarde van het vastgoed in het jaarresultaat worden verantwoord. Doordat de economie en de woningmarkt aantrekken heeft dit in 2016 geleid tot een positief effect op het resultaat. Vergelijk het met een koopwoning van een particulier. Die is nu waarschijnlijk ook meer waard dan een jaar geleden. Maar hij merkt dat pas feitelijk op het moment dat hij de woning ook daadwerkelijk verkoopt.
Daarnaast nam ons resultaat toe omdat we erin geslaagd zijn om opnieuw minder kosten in de bedrijfsvoering te maken. Hiertegenover staan toegenomen kosten in het kader van de verhuurderheffing en belastingen.'

Ger Peeters vult aan: 'Het jaarresultaat is eigenlijk een fictief resultaat. Door al ons vastgoed te verkopen, zouden we in theorie deze marktwaarde kunnen omzetten in geld. Maar dat is natuurlijk helemaal niet onze doelstelling. We zijn er juist voor om mensen die dat nodig hebben, te voorzien van een betaalbaar huis. Bovendien willen we zorgen voor leefbare buurten en wijken. Daar gaat, naast betaalbare woningen, het geld van Wonen Limburg naartoe. Kortom, we hebben een maatschappelijk beleid en dat heeft tot gevolg dat we onze woningvoorraad in de praktijk niet gaan verkopen en we de marktwaarde nooit zullen realiseren. In ons jaarverslag leggen we nader uit in welk licht het jaarresultaat gezien moet worden.'

Lees hier ons het jaarverslag 2016.

Verkorte versie jaarverslag 2016

Uitgelicht

Zoeken