Energieprojecten

Wonen Limburg vindt het belangrijk dat de woonlasten voor onze bewoners zo laag mogelijk blijven. Ook het besparen van energie en het omlaag brengen van CO2-uitstoot vinden we erg belangrijk. Een deel van ons woningbezit staat de komende jaren dan ook op de planning voor een energiebesparende renovatie. Deze woningen waar de energiebesparende renovatie wordt uitgevoerd vallen onder de ‘energieprojecten’. Door gebruik te maken van beschikbare subsidie kunnen we de werkzaamheden, die deel uitmaken van de energieprojecten, uitvoeren zonder extra huurverhoging. Het kost de bewoner dus helemaal niets. Dit geldt voorlopig voor de geplande woningen tot en met de uitvoering in 2020. Let op: staat uw woning (nog) niet op deze energieprojectenplanning en wilt u toch graag bijvoorbeeld zonnepanelen, houdt u dan wel rekening met een huurverhoging.

overzicht

 

Bij renovatie van onze bestaande woningen streven we naar een energielabelsprong van minimaal 2 labels tot minimaal energielabel B. We hebben ons hele woningbezit in kaart gebracht. In een plan ligt vast wanneer we welke woningen de komende jaren energetisch aanpakken. Ook hebben we in beeld wat dat kost en wat de resultaten zijn op CO2-reductie en energiebesparing. De totale uitgaven voor de uitvoering van deze energieprojecten bedragen tot 2020 ongeveer € 110 miljoen.

Wilt u weten of uw huis in aanmerking komt voor een energiebesparende renovatie? Dan kunt u contact opnemen met ons WoonAdviesTeam via telefoonnummer 088-3850800.

Wilt u meer weten over uw energielabel? Kijk dan eens in de folder over het energielabel voor uw woning.

Uitgelicht

Zoeken